Úradná výveska

DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO
Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2023/2024
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry matematiky Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry ekonomiky Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Podmienky prijatia na študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2022/2023
Podmienky prijatia na študijné programy druhého stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2022/2023
Informácia o dodatočnom prijímacom konaní na bakalárske štúdium na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pre akademický rok 2022/2023
Dekanské voľno – 14. apríla 2022
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry matematiky Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry ekonomiky Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2022/2023 (v znení zmien účinných od 21.01.2022)
DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry matematiky FEI UJS
Informácia o dodatočnom prijímacom konaní na bakalárske štúdium na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pre akademický rok 2021/2022.
Podmienky prijatia na študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2021/2022

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.