Bemutatkozás

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kara (a továbbiakban SJE GIK) Szlovákiában egyedüliként biztosítja, hogy az itt élő magyar nemzeti kisebbség anyanyelvén egyetemi szintű gazdasági és informatikai végzettséget szerezhessenek hallgatóink.

A Kar a 2018/19-es akadémiai évtől 4 alapszintű tanulmányi programon kínál képzést:

  • Az Alkalmazott informatika olyan képzett szakemberek kibocsátását célozza meg, akik képesek a tudományos, technikai és gazdasági fejlődés legújabb kihívásainak is megfelelni és képesek megtervezni, megvalósítani és átalakítani a digitális, informatikai rendszereket.
  • A Vállalati gazdaságtan és menedzsment tanulmányi program nappali és levelező tagozaton is olyan szakemberek képzését vállalja föl, akik szerepet játszanak a közgazdasági gondolkodás alakításában, és képesek a menedzsment különböző szintjein döntéshozatalra.
  • A Kereskedelem és marketing tanulmányi program a Budapesti Corvinus Egyetemmel  közösen megvalósított képzés. (A tanulmányi program a 2022/2023-as akadémiai évben már kifutó rendszerben működik, új alapszintű hallgatókat nem fogad.)
  • A Vidékfejlesztés tanulmányi program a Gödöllői Szent István Egyetemmel közösen megvalósított képzés.

A közös képzések egy részét a SJE GIK oktatói míg a másik részét a partneregyetem oktatói biztosítják be, s a végzett hallgatók mindkét intézmény oklevelét megkaphatják.

A Kar jelenleg 2 mesterszintű tanulmányi programot valósít meg. A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment program az alapszintű gazdasági jellegű tanulmányokat végzettek számára jelent továbbtanulási lehetőséget és felkészíti a diplomásokat arra, hogy képesek legyenek a vállalati-gazdasági gyakorlatban és sokkal tágabb környezetben is menedzselni a folyamatokat, megoldási javaslatokat megfogalmazni és döntéseket hozni. Az Alkalmazott informatika tanulmányi program korunk digitális és informatikai rendszerei által támasztott kihívásoknak méltán megfelelni tudó szakembereket képez, akik a hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt megállják a helyüket.

SJE GIK doktoranduszi (PhD.) tanulmányi programjai között úgyszintén 2 tanulmányi programot említhetünk. A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment főként a kutatásra és a tudományra összpontosít, így a legrátermettebb végzett hallgatóiból a szlovákiai magyar gazdasági tudományos szakemberek kinevelését tűzi ki fő céljául. A Matematika és informatika oktatásának elmélete a módszertani kutatás elméleti és gyakorlati elemein túl a matematika, ill. az informatika oktatásának elméletére és módszertanára fókuszál.

A Kar biztosítja továbbá a tanári matematika és informatika tanulmányi programok képzését, illetve az egyetem más karain is folyó matematikai és informatikai tárgyak oktatását.

Tanulmányi programjaink elméleti tudásanyagon nyugvó, gyakorlatorientált képzést kínálnak mindazoknak, akik nemcsak a hazai, de a nemzetközi környezetben is érvényesülni kívánó gazdasági vagy informatikai szakemberekké, vállalati menedzserekké kívánnak válni. Hallgatóink sikeresen részt vesznek tudományos diákköri megmérettetéseken, nemzetközi esettanulmány-megoldó versenyeken, illetve az európai ösztöndíj- és mobilitási programok keretében nemzetközi tapasztalatokra tesznek szert.

A SJE GIK korszerű infrastruktúrával bíró, modern szemléletű, a tudomány iránt elkötelezett, dinamikusan fejlődő intézmény. Oktatói, kutatói és doktoranduszai munkája révén hozzájárul a nemzetközi tudományos élet eredményeihez, azokat elismert folyóiratokban közli és nemzetközi tudományos rendezvényeken mutatja be. Ehhez lehetőségeket nyújt az Intelligens Robotikai Központ technikai felszereltsége, beleértve annak szuperszámítógépét is, valamint a PhD. képzés is. Aktív tudományos szakmai kapcsolatokat tart fenn partnerintézményeivel, hazai és nemzetközi kutatási projektek megoldását tűzte ki célul. A Kar két tudományos folyóiratot tart fenn, az Acta Oeconomica Universitatis Selye-t és a Selye e-studies-t és rendszeresen tudományos konferenciák, workshopok, rendezvények szervezője vagy társszervezője.

Elérhetőség: web: fei.ujs.sk/hu/

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.