Felhívás és meghívó

Tisztelt Érdeklődő,

a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány támogatásával

„Kárpát-medencei geopolitikai konferencia“

címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervez.

A konferencia időpontja: 2019. június 27–29.
Helyszín: SJE Konferencia-központ – Hradná 2, 945 01 Komárom

A konferencia célja, hogy a kárpát-medencei geopolitikai/geostratégiai kérdésekkel foglalkozó tudományos műhelyek, ill. kutatók/doktranduszok munkáját komplex módon összefogja és megjelenítse a geopolitika, geoközgazdaságtan, a nemzetközi intézmények és a köztük lévő együttműködések, a virtuális tér és a digitális technológiák hatásainak, a demográfia és migráció, a versenyképesség és az innováció tárgyköreiben, illetőleg az e területeken zajló tudományos munka és annak eredményeiszámára prezentációs és disszeminációs felületet biztosítson.

Az egyes előadások anyagai lektorált konferenciakötetben  kerülnek publikálásra. A konferecniakiadvány a résztvevő kutatóműhelyek, ill. a kárpát-medencei könyvtárhálózat révén kerül terjesztésre. Az egyes szekciókban fol munkákról a szekcióvezető összefoglaló jelentést készít, amely megjelenik a konferencia weboldalán.

A konferencia 2019. június 27-29. között kerül megrendezésre. A tanácskozás egy plenáris, ill. 5 tematikus szekcióban zajlik.

A tervezett szekciók és az elérhetőségek:

1. Geoközgazdaságtan, geostratégia és geopolitika – A kutatási témakör vezetője a Selye Szekcióvezető: Jobbágy István, PhD. Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtan Tanszék, adjunktus.
Elérhetőség: jobbagyi@ujs.sk

2.  Hálózatosodás és együttműködés, nemzetközi intézményrendszer

Szekcióvezető: Ing. Šeben Zoltán, PhD., Selye János Egyetem GTK Menedzsment Tanszék, tanszékvezető, adjunktus
Elérhetőség: sebenz@ujs.sk

3. Virtuális tér, adatbányászat és digitális technológiák:

Szekcióvezető: PhDr. Antalík Imre, PhD., Selye János Egyetem GTK, Tudományos dékánhelyettes, adjunktus
Elérhetőség: antaliki@ujs.sk

4. Demográfiai és migrációs folyamatok

Szekcióvezető: Gyurgyík László, PhD., Selye János Egyetem GTK, Közgazdaságtan Tanszék adjunktus.
Elérhetőség: durdikl@ujs.sk

5. Versenyképesség és innováció

Szekcióvezető: PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD., Selye János Egyetem GTK, Közgazdaságtan Tanszék, tanszékvezető, adjunktus
Elérhetőség: korcsmarose@ujs.sk

Az előadások anyagát MS PowerPoint formátumban javasoljuk elkészíteni. A szekciókban notebook, projektor, internetkapcsolat áll rendelkezésre az előadások megtartásához. A plenáris előadások bemutatásának ideje 20-30 perc, a szekciókon belüli előadások ideje (amennyiben a szervezőbizottság nem határoz másként) 10 perc + 5 perc megvitatás.

Üdvözlettel

A szervezők

Komárom, 2019. 04. 12.