Logo

Rigorózus eljárás

Rigorózus eljárás a SJE Gazdaságtudományi és Informatikai Karán

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kara (a továbbiakban csak „SJE GIK“) a Törvénytár 131/2002 számú a felsőoktatásról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről, többször módosított törvény 53. § (9) és (10) bekezdése (a továbbiakban csak „törvény”), valamint a SJE Rigorózus Képzésének Alapelvei 1. cikkely 4. bekezdése alapján az alábbiakban közzé teszi a 3.3.16 Közgazdaságtan és menedzsment szakon meghirdetett rigorózus eljárás felvételi követelményeit:

A rigorózus eljárás kezdete: a felvételt nyert határozatban feltüntetett időpont.

A rigorózus eljárás hossza: 24 hónap a rigorózus eljárás megkezdésétől (a meghatározott időpontig a résztvevő köteles megvédeni a rigorózus munkáját).

A rigorózus eljárás sikeres abszolválása után megszerezhető titulus: PhDr.

A rigorózus eljárás sikeres elvégzésével szerzett főiskolai fokozat: 2.

Az oktatás nyelve: szlovák és magyar.

A rigorózus eljárás felvételi követelményei:
 
A rigorózus eljárás alapvető felvételi követelménye a második szintű főiskolai végzettség megszerzése
 
- a 3.3.16 Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi szakon, vagy
- olyan tanulmányi szakon, mely a 3.3.16 Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi szak rokonszakának minősül (3.3.15 Menedzsment, 3.3.20 Ágazati gazdaságtan és menedzsment), vagy
- olyan tanulmányi szakon, mely a 3.3.16 Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi szakot rokonszakának minősíti (3.1.7. Közpolitika és közigazgatás, 3.3.12. Számvitel, 3.3.14. Emberi erőforrások és személyügyi menedzsment, 8.1.1. Idegenforgalom).

A jelentkezés benyújtásának határideje:  a jelentkezés beküldése nincs határidőhöz kötve, a felvételi jelentkezés bármikor beküldhető a téli vagy a nyári szemeszter folyamán.

Elektronikus jelentkezés: https://e-prihlaska.ujs.sk

A felvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell: 

• a jelentkező személyes adatait a törvény 73. § (2) bekezdése alapján,
• a tanulmányi szakot, amelyen főiskolai végzettséget szerzett,
• a tanulmányi szakot, amelyet a rigorózus vizsga elvégzésére választott,
• a rigorózus munka témavázlatát,
• a témavezető személyének teljes nevét, illetve a rigorózus munka címét.

A felvételi kérelemhez csatolni kell: 

• a második szintű főiskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolatát,
• a második szintű államvizsga-bizonyítvány hitelesített másolatát,
• amennyiben a felvételi kérelmet benyújtani kívánó személynek nem ítéltek "magiszter" akadémiai címet, csatolni szükséges a másodszintű főiskolai végzettséget igazoló dokumentumok egyenértékűségének elismeréséről szóló határozat hiteles másolatát,

• publikációk jegyzékét,
• szakmai önéletrajzot,
• ajánlást egy legalább „PhD.“ tudományos fokozattal rendelkező személytől

A rigorózus eljárás megkezdésének feltétele

A törvény 92. § (12) és (13) bekezdése és a SJE GTK rigorózus eljárás alapelveinek 2. cikkely 9. bekezdése szerint a rigorózus eljárásra felvételt nyert személynek szükséges befizetni a rigorózus eljárás anyagi biztosításához szükséges illetéket, amelyet az aktuálisan  érvényben lévő rektori irányelv határoz meg.     

A SJE GTK Rigorózus Eljárás Alapelveinek 2. cikkely 10. bekezdése alapján a kar dékánja abban az esetben állít ki felvételt nyert határozatot, ha a jelentkező beküldi a felvételi jelentkezését az összes szükséges melléklettel együtt és teljesíti a rigorózus eljárásra vonatkozó összes felvételi követelményt. 

Az abszolvensek érvényesülése

A rigorózus eljárás abszolvense elemezni tudja a vállalat és környezete gazdasági és menedzseri jelenségeit, illetve komplex menedzseri döntéseket tud hozni. Képes megoldani kihívást jelentő feladatokat különböző vezetői pozíciókban a vállalatirányítás középső és stratégiai szintjén. A rigorózus eljárás abszolvenseinek lehetőségei:

  1. mikro-, kis- és középvállalkozásokban felső szintű vezetői feladatokat láthatnak el,
    b) közép- és nagyvállalkozásoknál irányítási feladatokat végezhetnek különböző
  2. szakterületeken (pénzügy, marketing, stratégia, termelés),
  3. érvényesülni tudnak az államigazgatásban a felső szintű közigazgatási szerveknél  (minisztériumok, parlament, uniós intézmények),
  4. dolgozhatnak tanácsadó cégeknél menedzseri pozícióban.

A rigorózus eljárás jogi háttere

További információk

Ing. Győrfy Ilona
SJE GIK tanulmányi referens
e-mail: 

Kapcsolódó anyagok

Rigorózus vizsga tételek 3.3.16 tanulmányi szakon
Záródolgozatok készítésének rektori irányelve, sablonja, segédanyagok.

Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem - J. Selye University

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.