Harmonogram akademického roka

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2020/2021

Akademický rok 2020/2021 sa začína 01.09.2020 a končí 31.08.2021.

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):

pre študentov I. ročníka bakalárskeho štúdia: 07.09.2020 – 11.09.2020
elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 11.09.2020

Slávnostné otvorenie akademického roka: 18.09.2020 v aule UJS

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 01.10.2020 – 31.10.2020

Výučba v zimnom semestri: 19.09.2020 – 19.12.2020

Zimné prázdniny: 23.12.2020 – 02.01.2021

Skúškové obdobie v zimnom semestri: 21.12.2020 – 13.02.2021

Výučba v letnom semestri:

15.02.2021 – 15.05.2021
bakalárske štúdium: I., II. ročník dennej a externej formy, III. ročník externej formy
magisterské štúdium: I. ročník dennej a externej formy a II. ročník externej formy

15.02.2021 – 01.05.2021
bakalárske štúdium: III. ročník dennej formy, IV. ročník externej formy

15.02.2021 – 03.04.2021
magisterské štúdium: pre II. ročník dennej formy, III. ročník externej formy

Skúškové obdobie v letnom semestri:

17.05.2021 – 30.06.2021
bakalárske štúdium: I., II. ročník dennej a externej formy, III. ročník externej formy
magisterské štúdium: I. ročník dennej a externej formy a II. ročník externej formy

03.05.2021 – 12.06.2021
bakalárske štúdium: III. ročník dennej formy, IV. ročník externej formy

05.04.2021 – 15.05.2021
magisterské štúdium: pre II. ročník dennej formy, III. ročník externej formy

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 19.04.2021

Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 17.05.2021

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 17.05.2021 – 05.06.2021

Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 14.06.2021 – 30.06.2021

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 14.06.2021 – 16.07.2021

Letné prázdniny: 01.07.2021 – 31.08. 2021

Opravný termín štátnej skúšky: 16.08.2021 – 24.08.2021

Termíny podania prihlášok:

1. stupeň (denná a externá forma): 31.03.2021
spojený 1. a 2. stupeň (denná a externá forma): 31.05.2021
magisterské a doktorandské študijné programy (denná a externá forma): 30.06.2021

Deň otvorených dverí UJS: 16.02.2021

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2019/2020

Akademický rok 2019/20 sa začína 01.09.2019 a končí 31.08.2020.

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):
pre študentov I. ročníka bakalárskeho štúdia: 02.09.2019 – 06.09.2019
elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 06.09.2019

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 01.10.2019 – 31.10.2019

Slávnostné otvorenie akademického roka: 13.09.2019 o 13:00 hod. v aule UJS

Výučba v zimnom semestri: 16.09.2019 – 14.12.2019

Zimné prázdniny: 23.12.2019 – 04.01.2020

Skúškové obdobie v zimnom semestri: 16.12.2019 – 08.02.2020

Výučba v letnom semestri:
pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 10.02.2020 – 09.05.2020
pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 10.02.2020 – 25.04.2020
pre II. ročník magisterského štúdia: 10.02.2020 – 28.03.2020

Skúškové obdobie v letnom semestri:
pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 11.05.2020 – 30.06.2020
pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 27.04.2020 – 06.06.2020
pre II. ročník magisterského štúdia: 30.03.2020 – 09.05.2020

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 13.04.2020

Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 11.05.2020

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 11.05.2020 – 30.05.2020

Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 08.06.2020 – 27.06.2020

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 08.06.2020 – 17.07.2020

Letné prázdniny: 01.07.2020 – 31.08. 2020

Opravný termín štátnej skúšky: 17.08.2020 – 25.08.2020

Termíny podania prihlášok:
1. stupeň (denná a externá forma): 31.03.2020
spojený 1. a 2. stupeň (denná a externá forma): 31.05.2020
magisterské a doktorandské študijné programy (denná a externá forma): 30.06.2020

Deň otvorených dverí UJS: 14.02.2020

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2018/19

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/19

Akademický rok 2018/19 sa začína 01.09.2018 a končí 31.08.2019.

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):

pre študentov I. ročníka bakalárskeho štúdia: 03.09.2018 – 07.09.2018   

elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 07.09.2018

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 1.10.2018 – 31.10.2018

Slávnostné otvorenie akademického roka: 14.09.2018 v aule UJS

Výučba v zimnom semestri: 17.09.2018 – 15.12.2018

Zimné prázdniny: 22.12.2018 – 05.01.2019

Skúškové obdobie v zimnom semestri: 17.12.2018 – 09.02.2019

Výučba v letnom semestri:

pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 11.02.2019 – 11.05.2019

pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 11.02.2019 – 27.04.2019

pre II. ročník magisterského štúdia: 11.02.2019 – 30.03.2019


Skúškové obdobie v letnom semestri:

pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 13.05.2019 – 29.06.2019

pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 29.04.2019 – 08.06.2019

pre II. ročník magisterského štúdia: 01.04.2019 – 11.05.2019

 
Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 15.04.2019

Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 13.05.2019

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 13.05.2019 – 01.06.2019
Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 10.06.2019 – 29.06.2019

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 10.06.2019 – 16.07.2019

Letné prázdniny: 01.07.2019 – 31.08. 2019

Opravný termín štátnej skúšky: 19.08.2019 – 24.08.2019

Termíny podania prihlášok:

1. stupeň (denná a externá forma): 31.03.2019

spojený 1. a 2. stupeň (denná a externá forma): 31.05.2019

magisterské a doktorandské študijné programy (denná a externá forma): 30.06.2019

Deň otvorených dverí UJS: 14.02.2019

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2017/18

Akademický rok 2017/18 sa začína 1.09.2017 a končí 31.08.2018.

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):

- pre študentov I. ročníka I. stupňa: 04.09.2017-08.09.2017

- elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 08.09.2017

Slávnostné otvorenie akademického roka: 14.09.2017 v aule UJS

Výučba v zimnom semestri: 16.09.2017 – 16.12.2017
Zimné prázdniny: 23.12.2017-03.01.2018
Skúškové obdobie v zimnom semestri: 18.12.2017 – 10.02.2018

Výučba v letnom semestri:

- pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 12.02.2018 -12.05.2018

- pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 12.02.2018 -28.04.2018

- pre II. ročník magisterského štúdia: 12.02.2018 – 31.03.2018

Skúškové obdobie v letnom semestri:

- pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 14.05.2018 – 30.06.2018

- pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 30.04.2018 – 09.06.2018

- pre II. ročník magisterského štúdia: 02.04.2018 – 12.05.2018

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 14.04. 2018 Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 12.05.2018

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 14.05.2018 – 02.06.2018
Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 11.062018 – 30.06.2018

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 11.06. 2018– 17.07.2018

Letné prázdniny: 01.07. 2018 –31.08. 2018

Opravný termín štátnej skúšky: 20.08.2018 – 25.08.2018

Termíny podania prihlášok:

- bakalárske študijné programy (denná a externá forma): 31.03.2018

- magisterské a doktorandské študijné programy (denná a externá forma): 30.06.2018

Deň otvorených dverí UJS: 14.02. 2018

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2016/17 

Akademický rok 2016/2017 sa začína 1.09.2016 a končí 31.08.2017.

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):

- pre študentov I. ročníka I. stupňa: 05.09.2016-09.09.2016
- elektronický zápis pre študentov vyšších ročníkov: do 09.09.2016

Slávnostné otvorenie akademického roka: 16.09.2016 v aule UJS

Výučba v zimnom semestri: 17.09.2016 – 17.12.2016
Zimné prázdniny: 23.12.2016-03.01.2017
Skúškové obdobie v zimnom semestri: 19.12.2016 – 11.02.2017

Výučba v letnom semestri:

- pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 13.02.2017 -13.05.2017
- pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 13.02.2017 -29.04.2017
- pre II. ročník magisterského štúdia: 13.02.2017 – 01.04.2017

Skúškové obdobie v letnom semestri:

- pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 15.05.2017 – 30.06.2017
- pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 02.05.2017 – 10.06.2017
- pre II. ročník magisterského štúdia: 03.04.2017 – 13.05.2017

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 22.04. 2017
Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 13.05.2017

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 15.05.2017 – 03.06.2017
Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 12.06. 2017 – 01.07.2017

Slávnostné odovzdávanie diplomov: 12.06. 2017– 14.07.2017

Letné prázdniny: 01.07. 2017 –31.08. 2017

Opravný termín štátnej skúšky: 21.08.2017 – 26.08.2017

Termíny podania prihlášok:

- bakalárske študijné programy (denná a externá forma): 31.03.2017
- magisterské a doktorandské študijné programy (denná a externá forma): 30.06.2017

Deň otvorených dverí UJS: 14.02. 2017

Harmonogram štúdia UJS v akademickom roku 2015/16 

Akademický rok 2015/16 začína 1.9.2015 a končí 31.8.2016

Zápisy (pre študentov denného aj externého štúdia):

pre študentov I. ročníka 07.09.2015 – 11.09.2015

elektronický zápis pre vyšších ročníkov do 11.09.2015

Slávnostné otvorenie ak. roku: 18. 09. 2015 v aule UJS

Výučba v zimnom semestri: 21.09.2015 – 19.12.2015

Zimné prázdniny: 23.12.2015 – 03.01.2016

Skúškové obdobie v ZS: 21.12.2015 – 13.02.2016

Výučba v letnom semestri:

pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 15.02.2016 – 15.05.2016

pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 15.02.2016 – 01.05.2016

pre II. ročník magisterského štúdia: 15.02.2016 – 03.04.2016

Skúškové obdobie v LS:

pre I., II. ročník bakalárskeho a I. ročník magisterského štúdia: 16.05.2016 – 30.06.2016

pre III. ročník bakalárskeho štúdia: 02.05.2016 – 12.06.2016

pre II. ročník magisterského štúdia: 04.04.2016 – 15.05.2016

Termíny odovzdávania diplomových prác (pre magisterské štúdium): 15.04.2016

Termíny odovzdávania bakalárskych prác (pre bakalárske štúdium): 15.05.2016

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe: 16.05.2016 – 04.06.2016

Štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe: 13.06.2016 – 02.07.2016

Promócie: 13.06.2016 – 15.07.2016

Prázdniny: 1.07.2016 – 31.08.2016

Opravný termín štátnej skúšky: 21.08.2016 – 26.08.2016

Termíny podania prihlášok:

bakalárske študijné programy (denná a externá forma): 31.03.2016

magisterské a doktorandské študijné programy (denná a externá forma): 30.06.2016


 

 

 

 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.