Študijné oddelenie

Študijné referentky

Mgr. Erika Csomor

Osobná stránka

- správa prihlášok na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium,
- poskytovanie informácií a administrácia študijných záležitostí pre prvé ročníky bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na dennej a externej forme,
- správa sociálnych štipendií.

Email: 
Telefón: 00421-35-3260-879


Mgr. Andrea Tornóczi Nagy

Osobná stránka

- poskytovanie informácií a administrácia študijných záležitostí pre 2., 3. a 4. ročník bakalárskeho štúdia na dennej a externej forme, 2. ročník magisterského štúdia na dennej forme štúdia,
- správa rigorózneho konania,
- administrácia uznávania dokladov o vzdelaní.

Email:
Telefón: 00421-35-3260-631

Študijné oddelenie poskytuje pre študentov nasledujúce služby:

● poskytovanie informácií pre uchádzačov, prihlášky na štúdium (vybavovanie žiadostí, organizácia prijímacích skúšok),
● realizácia zápisov,
● evidovanie údajov v databáze (aktualizácia osobných údajov),
● aktualizácia údajov v Akademickom Informačnom Systéme (AIS),
● vystavenie potvrdení,
● evidovanie a kontrola hodnotení predmetov,
● evidovanie žiadostí,
● kontrola študijných výsledkov pred štátnymi skúškami,
● evidovanie prihlášok na štátne skúšky,
● úlohy súvisiace s promóciami,
● spracovanie štatistických dát.

Úradné hodiny sú pozastavené až do odvolania. Riešenie úradných záležitostí: možnosť požiadania termínu vopred elektronicky alebo telefonicky.

Pondelok

13:00-15:00

 

Utorok

09:00-11:00

 

Streda

09:00-11:00

13:00-15:00

Štvrtok

09:00-11:00

 

Piatok

nestránkový deň

 

Sobota

21. septembra, 5. októbra,

19. októbra, 9. novembra, 23.

novembra, 7. decembra

07:30-11:30

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.