Akademický senát

Predseda AS EF UJS
Ing. Zoltán Šeben, PhD.

Podpredsedovia AS EF UJS:

Dr. habil. Ing. Peter Karácsony, PhD.  – zamestnanecká časť
Bc. Adam Páldi – študentská časť

Členovia AS EF UJS:

Zamestnanecká časť:

 1. RNDr. Zoltán Fehér, PhD.,  Katedra matematiky a informatiky
 2. doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD., Katedra matematiky a informatiky
 3. RNDr. Štefan Gubó, PhD., Katedra matematiky a informatiky
 4. Dr. habil. Ing. Peter Karácsony, PhD., Katedra ekonomiky
 5. PhDr. Enikő Korcsmáros PhD., Katedra ekonomiky
 6. Ing. Zoltán Šeben, Katedra manažmentu
 7. Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD., Katedra manažmentu

Študentská časť:

 1. Fónadová Boglárka
 2. Bc. Barnabás Szabó
 3. Mgr. Dávid Szabó
 4. Páldi Adam

Dokumenty:

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2018

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2017

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2016

Rok. poriadok Akademického senátu Ekonomickej fakulty UJS - A Kari Szenátus ügyrendje (42.36 kB 2011-06-08 13:10:58)

Zásady volieb do AS EF UJS - A SJE Kari Szenátusának választmányi szabályzata (47.5 kB 2012-04-05 09:53:51)

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.