Tudományos projektek

2014

VEGA

1/1022/12

Rozdelenie postupnosti a ich aplikácie, aditivne miery množín prirodzených čísel [Sorozatok eloszlása, természetes számok részhalmazain értelmezett additív mértékek]

Doc. RNDr. Tóth János, PhD.

VEGA

1/0381/13

Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej formovania [Vállalkozói hálózatok inovációs potenciájának értékelése azok kialakulásának kezdeti szakaszaiban]

Ing. Machová Renáta, PhD.

KEGA

010UJS-4/2014

Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní [A modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban]

prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.

KEGA

002UJS-4/2014

Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky [Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológia matematika- és informatika-oktatásban történő alkalmazásának elősegítésére]

RNDr. Csiba Peter, PhD.

Nemzetközi Visegrádi Alap (International Visegrad Fund)

11410052

Foglalkoztatás – atipikus foglalkoztatási formák Magyarország és Szlovákia határmenti térségeiben (Employment – atypical employment in cross border areas of Hungary and Slovakia)

RNDr. Bukor József, PhD.

2013

VEGA

1/1022/12

Rozdelenie postupnosti a ich aplikácie, aditivne miery množín prirodzených čísel [Sorozatok eloszlása, természetes számok részhalmazain értelmezett additív mértékek]

Doc. RNDr. Tóth János, PhD.

VEGA

1/0381/13

Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej formovania [Vállalkozói hálózatok inovációs potenciájának értékelése azok kialakulásának kezdeti szakaszaiban]

doc. Rózsa Zoltán, PhD.

KEGA

010UJS-4/2014

Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní [A modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban]

prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.

KEGA

002UJS-4/2014

Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky [Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológia matematika- és informatika-oktatásban történő alkalmazásának elősegítésére]

RNDr. Csiba Peter, PhD.

Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány

 KJM 33022

Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno - Komárom térségében

RNDr. Bukor József, PhD.

2012

VEGA

1/1022/12

Rozdelenie postupností a ich aplikácie, aditívne miery množín prirodzených čísel  [Sorozatok eloszlása, természetes számok részhalmazain értelmezett additív mértékek]

Doc. RNDr. Tóth János, PhD.

KEGA

010UJS-4/2014

Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní [A modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban]

prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.

KEGA

002UJS-4/2014

Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky [Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológia matematika- és informatika-oktatásban történő alkalmazásának elősegítésére]

RNDr. Csiba Peter, PhD.

Nemzetközi Visegrádi Alap (International Visegrad Fund)

21120011

Modern Education int he Renewable Energies for the Visegrad region

doc. PhDr. Rózsa Zoltán, PhD.

Közösen a Jövő munkahelyeiért Alapítvány

KJM 33022

Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno - Komárom térségében

RNDr. Bukor József, PhD.

2011

VEGA

1/0753/10

Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel [Sorozatok eloszlása és a természetes számok részhalmazainak általános sűrűsége]

Doc. RNDr. Tóth János, PhD.

KEGA

004UJS-4/2011 

Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní [Modellezés, animációs és szimulációs modellek az elektronikus oktatásban]

prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.

KEGA

001UJS-4/2011 

Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov [A matematikaoktatás támogatása szabadon hozzáférhető matematikai szoftverek segítségével]

RNDr. Csiba Peter, PhD.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.