Doktoranduszi képzés

A Törvénytár 131/2002 számú a felsőoktatásról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről, többször módosított törvény 56 § és 57 §-a alapján (továbbiakban csak „törvény“)  a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara (a továbbiakban „SJE GTK”) a 2018/2019-es akadémiai évre vonatkozóan a következő felvételi követelményeket hirdeti meg a doktoranduszi képzésére. Jelentkezni lehet a 3.3.16. Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi szakra, a Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi programra, nappali és levelező tagozatra.

Képzési forma: nappali tagozatos és levelező tagozatos

A képzés szintje: 3.

Tanulmányok standard időtartama: 3 év (nappali tagozatos forma) és 4 év (levelező tagozatos forma)

A tanulmányi program elvégzése után odaítélt akadémiai titulus: PhD.

Információk az oktatás nyelvéről: magyar

Tervezett létszám – nappali tagozat: 3
Tervezett létszám – levelező tagozat: 5

Ha a hallgató a levelező tagozatra nyer felvételt, a törvény 92 § értelmében tandíjat kell fizetnie tanulmányainak minden egyes megkezdett évében, melynek összegét a hatályos rektori rendelet szabályozza.

Felvételi feltételek

A doktoranduszi képzésre való jelentkezés alapvető követelménye a mesterszintű (Mgr.) tanulmányi program sikeres elvégzése, valamint a sikeres felvételi vizsga. További feltétel a megfelelően kitöltött és határidőn belül kézbesített (vagy elektronikusan kitöltött) jelentkezési lap a szükséges mellékeltekkel.

Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 2018. 06. 30.

Elektronikus jelentkezés: https://e-prihlaska.ujs.sk

A jelentkezésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. személyes adatokat a vonatkozó törvény § 73 (2) bek. értelmében,
 2. választott tanulmányi program,
 3. doktori disszertáció témája,
 4. választott képzési rend.

Szükséges mellékletek:

 1. szakmai önéletrajz,
 2. a mesterképzés befejezését igazoló okmányok hiteles másolatai:
  • egyetemi oklevél,
  • államvizsga bizonyítvány,
  • egyetemi oklevél melléklete,
 3. doktori disszertáció kutatási terve (3 példányban),
 4. publikációs jegyzék.

Felvételi eljárás

A felvételi vizsgabizottság (a továbbiakban a „bizottság”) előtt történik, mely egy elnökből és minimum két további tagból áll, akiket a szakbizottság ajánlására a dékán nevez ki.

A felvételi vizsga eredményét a bizottság zárt ülésen vitatja meg. A felvételi vizsga alkalmával felmérik a jelölt tájékozottságát a választott tanulmányi program tudományterületén, valamint értékelik a kutatási terv bemutatását. A jelentkező köteles a kutatási tervét előzetesen egyeztetni a témavezetővel. A felvételi vizsga részét képezi az idegen nyelv (angol, német vagy orosz) ismeretének a felmérése; az idegen nyelv ismerete lehetővé teszi a külföldi szakirodalom tanulmányozását.

A felvételi sorrend megállapításakor a bizottság figyelembe veszi a benyújtott kutatási terv igényességét, a publikációs jegyzéket, a jelentkező eddigi tudományos tevékenységét (pl. a tudományos diákköri konferencián elért eredményeket) stb.

A felvételi vizsgáról a bizottság jegyzőkönyvet készít. A jelentkezők felvételi sorrendjét a bizottság elnöke a dékán elé terjeszti.

A jelentkezők felvételéről a bizottság javaslata alapján a dékán dönt. A felvételi döntés megnevezi a témavezetőt is. A felvételi eredményről a jelentkezőt postai úton értesítik.

Amennyiben a jelentkező nappali tagozatra helyszűke miatt nem nyer felvételt, a Kar felajánlhatja a tanulmányokat a levelező tagozaton történő megkezdését.

A felvételi vizsga időpontja: 2018. augusztus 24.

Abszolvensek érvényesülési lehetőségei

Az abszolvens jártas a közgazdaságtan és vállalati menedzsment terén az alap- és alkalmazott kutatások tudományos módszereiben.  Képes problémamegfogalmazásra, gazdasági és menedzseri jelenségek és vállalati folyamatok elemzésére, a megszerzett ismeretek általánosítására és a közgazdasági elméletek és a menedzseri gyakorlatok fejlesztéséhez való hozzájárulásra. A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment doktoranduszi képzés abszolvense harmadik felsőfokú képzettségi szintet szerez, kutatásban való érvényesülési lehetőséggel (mint kutató vagy főiskolai tanár). Az abszolvens mindenhol érvényesül, ahol a közgazdaságtan és menedzsment terén tudományos munkára van igény, érvényesül alkotói csapatok vezetőjeként vagy tagjaként a köz- illetve magánszférában, az iparban, vagy különböző termelő illetve szolgáltató vállalatokban.

A doktoranduszi képzésre vonatkozó szabályozás

A hatályos 131/2002-es sz. Felsőoktatási törvény 54 §

Felvételi követelmények a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának doktoranduszi képzésére a 2018/2019-es tanévre

A Selye János Egyetem doktoranduszi szabályzata

Disszertációs témajavaslatok a 2018/2019-es akadémiai évre

A disszertáció javasolt munkaterve (kutatási terve)

További információk

Mgr. Csomor Erika
SJE GTK Tanulmányi osztály
E-mail: 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.