Felvételi követelmények a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának doktoranduszi képzésére a 2017/2018-as tanévre

A hatályos 131/2002 sz. Felsőoktatási törvény (a továbbiakban „törvény”) 56 § és 57 §-a alapján a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara (a továbbiakban SJE GTK) a következő felvételi követelményeket hirdeti meg a doktoranduszi képzésére. Jelentkezni lehet a 3.3.16. Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi szakra, a Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi programra, nappali és levelező tagozatra.

Képzési forma: nappali tagozatos és levelező tagozatos

A képzés szintje: 3.

Tanulmányok standard időtartama: 3 év (nappali tagozatos forma) és 4 év (levelező tagozatos forma)

A tanulmányi program elvégzése után odaítélt akadémiai titulus: PhD.

Információk az oktatás nyelvéről: magyar

Tervezett létszám – nappali tagozat: 4

Tervezett létszám – levelező tagozat: 4

Ha a hallgató a levelező tagozatra nyer felvételt, a törvény 92 § értelmében tandíjat kell fizetnie tanulmányainak minden egyes megkezdett évében, melynek összegét a hatályos rektori rendelet szabályozza.

Felvételi feltételek

A doktoranduszi képzésre való jelentkezés alapvető követelménye a mesterszintű (Mgr.) tanulmányi program sikeres elvégzése, valamint a sikeres felvételi vizsga. További feltétel a megfelelően kitöltött és határidőn belül kézbesített (vagy elektronikusan kitöltött) jelentkezési lap a szükséges mellékeltekkel.

Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 2017. 06. 30.

Elektronikus jelentkezés: https://e-prihlaska.ujs.sk

A jelentkezésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)       személyes adatokat a vonatkozó törvény § 73 (2) bek. értelmében,
b)       választott tanulmányi program,
c)       doktori disszertáció témája,
d)       választott képzési rend.

Szükséges mellékletek:

a)       szakmai önéletrajz,
b)       a mesterképzés befejezését igazoló okmányok hiteles másolatai:

-         egyetemi oklevél,
-         államvizsga bizonyítvány,
-         egyetemi oklevél melléklete.

c)       doktori disszertáció kutatási terve (3 példányban),
d)       publikációs jegyzék,
e)       a felvételi eljárás befizetését igazoló irat.

Felvételi eljárás

A felvételi vizsgabizottság (a továbbiakban a „bizottság”) előtt történik, mely egy elnökből és minimum két további tagból áll, akiket a szakbizottság ajánlására a dékán nevez ki.

A felvételi vizsga eredményét a bizottság zárt ülésen vitatja meg. A felvételi vizsga alkalmával felmérik a jelölt tájékozottságát a választott tanulmányi program tudományterületén, valamint értékelik a kutatási terv bemutatását. A jelentkező köteles a kutatási tervét előzetesen egyeztetni a témavezetővel. A felvételi vizsga részét képezi az idegen nyelv (angol, német vagy orosz) ismeretének a felmérése; az idegen nyelv ismerete lehetővé teszi a külföldi szakirodalom tanulmányozását.

A felvételi sorrend megállapításakor a bizottság figyelembe veszi a benyújtott kutatási terv igényességét, a publikációs jegyzéket, a jelentkező eddigi tudományos tevékenységét (pl. a tudományos diákköri konferencián elért eredményeket) stb.

A felvételi vizsgáról a bizottság jegyzőkönyvet készít. A jelentkezők felvételi sorrendjét a bizottság elnöke a dékán elé terjeszti.

A jelentkezők felvételéről a bizottság javaslata alapján a dékán dönt. A felvételi döntés megnevezi a témavezetőt is. A felvételi eredményről a jelentkezőt postai úton értesítik.

Amennyiben a jelentkező nappali tagozatra helyszűke miatt nem nyer felvételt, a Kar felajánlhatja a tanulmányokat a levelező tagozaton történő megkezdését.

Felvételi vizsga időpontja: 2017. augusztus 25.

Abszolvensek érvényesülési lehetőségei

Az abszolvens jártas a közgazdaságtan és vállalati menedzsment terén az alap- és alkalmazott kutatások tudományos módszereiben.  Képes problémamegfogalmazásra, gazdasági és menedzseri jelenségek és vállalati folyamatok elemzésére, a megszerzett ismeretek általánosítására és a közgazdasági elméletek és a menedzseri gyakorlatok fejlesztéséhez való hozzájárulásra. A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment doktoranduszi képzés abszolvense harmadik felsőfokú képzettségi szintet szerez, kutatásban való érvényesülési lehetőséggel (mint kutató vagy főiskolai tanár). Az abszolvens mindenhol érvényesül, ahol a közgazdaságtan és menedzsment terén tudományos munkára van igény, érvényesül alkotói csapatok vezetőjeként vagy tagjaként a köz- illetve magánszférában, az iparban, vagy különböző termelő illetve szolgáltató vállalatokban.

A doktoranduszi képzésre vonatkozó szabályozás

A hatályos 131/2002-es sz. Felsőoktatási törvény 54 §

A Selye János Egyetem doktoranduszi képzésének irányelvei

A Selye János Egyetem doktoranduszi képzése irányelveinek 1. sz módosítása

Felvételi követelmények a SJE GTK doktoranduszi képzésére a 2017/2018-as akadémiai évre

Disszertációs témajavaslatok a 2017/2018-as akadémiai évre

A disszertáció javasolt munkaterve

További információk
Mgr. Rigó Tímea
Mgr. Tornóczi Nagy Andrea
SJE GTK Tanulmányi osztály
E-mail: 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.